Profil spoločnosti

Spoločnosť PROFI-KANAL, s. r. o. je firma zaoberajúca sa komplexnou problematikou čistenia, monitorovania a opráv kanalizácie. Skúsenosťami a špičkovou technológiou dokážeme našim zákazníkom poskytnúť služby porovnateľné so službami poskytovanými vodárenskými spoločnosťami v rovnakej kvalite.

Našou prioritou je spokojný klient a to sa dá dosiahnuť iba prácou so špičkovými zariadeniami a vyškoleným odborným personálom. Pri poskytovaní našich služieb vychádzame z aktuálnych a akútnych potrieb našich zákazníkov. Spektrum našich klientov je veľmi široké.

Poskytujeme služby ako individuálnym zákazníkom v rodinných domoch, bytoch, tak aj bytovým podnikom, bytovým družstvám, domovým samosprávam, ale aj podnikateľským subjektom v ich administratívnych a výrobných objektoch. Tu všade je potrebný náš odborný zásah v prípade technickej poruchy alebo inej nečakanej havárie v kanalizačnom systéme.