Služby

Elektro - mechanické čistenie

Elektro-mechanické čistenie predstavuje zisťovanie skutkového stavu potrubia a prípadná lokalizácia porúch v závislosti od jej priemeru. Je to ekologické čistenie kanalizácií vyspelými technológiami od priemeru DN 50 - 200: a to elektro-mechanickými profesionálnymi zariadeniami (krtkovanie) s...

—————

Vyhľadávanie trás potrubia

Na vyhľadávanie trasy potrubia využívame vysoko citlivú sondu C.SCOPE. Touto sondou sme schopní lokalizovať skutočnú trasu potrubia, ďalej trasy elektrických rozvodov a telefónnych káblov.  

—————

Frézovanie potrubia

K častým problémom pri prevádzke kanalizácie je jej prerastanie koreňmi hlavne z nedosadených alebo nesprávne napojených spojov. Tento problém dokážeme odstrániť špeciálnymi frézami, ktoré dokážu vyfrézovať aj veľmi silne zarastenú kanalizáciu až do priemeru DN 400. Turbínou poháňaný...

—————

Monitorovanie kanalizácií

Disponujeme kamerou Revi 250, ktorú využívame na zisťovanie skutkového stavu potrubia a prípadnú lokalizáciu porúch v kanalizácii v závislosti od jej priemeru. Pomocou nástrčnej kamery s farebným snímaním dokážeme pozorovať potrubia od priemer DN 50 mm - DN 200 mm. Prevádzame ňou revízie hlavne vo...

—————

Čistenie kanalizácií

Pomocou modernej vysokotlakovej technológie sme schopní vyčistiť kanalizáciu akéhokoľvek druhu s rôznym stupňom znečistenia od DN-50 až do DN-900. Na tieto práce využívame vysokotlakové zariadenie HYDROMAX PTO namontované na vozidle VOLKSWAGEN CRAFTER. Súčasťou tejto technológie sú rôzne druhy...

—————