Vyhľadávanie trás potrubia

Na vyhľadávanie trasy potrubia využívame vysoko citlivú sondu C.SCOPE. Touto sondou sme schopní lokalizovať skutočnú trasu potrubia, ďalej trasy elektrických rozvodov a telefónnych káblov.